در بتکارت روی تیم محبوب خود شرط بندی کنید و در صورت ناموفق بودن فقط یکی از انتخاب هایتان از ما شرط رایگان دریافت کنید.

✅ نحوه انتخاب تیم محبوب:

– به بخش ورزشی برید و در سربرگ تیم محبوب، تیم مورد علاقه خودتون رو انتخاب کنید.

– دقت داشته باشید پس از انتخاب تیم مورد نظرتان، تا ۷ روز امکان تغییر آن را نخواهید داشت.

– این آفر و تیم محبوب فقط مربوط به ورزش فوتبال میباشد.

✅ قوانین شرط واجد شرایط:

– حداقل مبلغ شرط: ۱۰۰ هزار تومان

– حداقل ضریب هر انتخاب: ۱.۳

– تنها یک انتخاب از شرط میکس میبایست ناموفق باشد.

– این آفر در شرط تکی هم قابل استفاده است.

– حداکثر انتخاب در شرط میکس: ۳ انتخاب

– در شرط میکس میبایست حداقل یکی از انتخاب ها بر روی تیم محبوب باشد.

✅ نحوه محاسبه شرط رایگان:

✅ شرایط شرط رایگان:

– مهلت استفاده: ۳ روز

– شرط رایگان پس از ثبت نتیجه شرط فعال خواهد شد.

– به ازای هر شرط واجد شرایط، یک شرط رایگان دریافت خواهید کرد.

5/5 - (1 امتیاز)