روی دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا در بتکارت شرط ببندید و تا ۵ درصد مبلغ شرط خود را شرط رایگان دریافت کنید.

لیگ قهرمانان اروپا

✅ نحوه دریافت شرط رایگان:

– تنها شرط های میکس قابل قبول است.

– تنها شرط های زنده قابل قبول است.

– حداقل مبلغ شرط: ۶۰ هزار تومان

– حداکثر مبلغ شرط رایگان: ۱۱ میلیون تومان

– حداقل انتخاب شرط میکس: ۳ عدد

– حداقل ضریب قابل قبول هر انتخاب: ۱.۵ یا بالاتر

✅ قوانین و مقررات شرط رایگان:

– بدون هیچ محدودیتی و قابل استفاده تا ۲ روز پس از دریافت

– واریز شرط رایگان تا ساعت ١١ صبح روز بعد

– قوانین و مقررات عمومی بتکارت روی این آفر اعمال می‌شود.

5/5 - (2 امتیاز)