شرط‌های خود را در هر لحظه بدون پرداخت کمیسیون بفروشید آفر ویژه بتکارت برای کاربرانی که می‌خواهند قبل از شروع مسابقه شرط خود را لغو کنند.

✅ نحوه استفاده:

– حتما قبل از شروع مسابقه باید شرط خود را لغو کنید و در حین مسابقه این کار امکان پذیر نمی‌باشد.

– فروش شرط بدون کمیسیون برای شرط‌هایی که ضریبشان تغییر کرده باشند امکان پذیر نیست.

– در صورتی که هنگام فروش شرط ضرایب کاهش پیدا کرده باشند، مبلغ بیشتر از شرط به حسابتان اضافه خواهد شد.

– در صورتی که هنگام فروش شرط افزایش کاهش پیدا کرده باشند، کمیسیون فروش شرط لحاظ خواهد شد.

فروش شرط بدون کمیسیون بتکارت

5/5 - (1 امتیاز)