🏆 با نوع حساب جام طلایی، ۵ درصد شارژ بیشتر دریافت کنید. 🏆

– در صورتی که از از زمان ثبت درخواست تا ۲۷ آذر برداشتی نداشته باشید و تمام برد های خود را بعد از جام جهانی برداشت کنید.

– دقت داشته باشید فقط تا پایان مرحله گروهی فرصت ثبت درخواست نوع حساب جام طلایی را دارید.

– زمان دریافت بونوس: حداکثر ۷۲ ساعت پس از پایان جام جهانی

– دقت داشته باشید برای دریافت این آفر میبایست نوع حساب کاربری شما، جام طلایی باشد.

– برای دریافت این نوع حساب کاربری از هوش مصنوعی بتکارت، به پشتیبانی مراجعه کنید.

– حداکثر مبلغ بونوس دریافتی: ۱۰۰ میلیون تومان

– مبلغ بونوس دریافتی پس از یک دور گردش قابل برداشت خواهد بود.

– کاربران VIP و ویژه بتکارت به صورت خودکار در این آفر شرکت داده میشوند.

– قوانین و مقررات عمومی Betcart روی این آفر اعمال می گردد.

Rate this post