در سایت بتکارت انفجار بازی کنید و روزانه ۱.۳۵۰.۰۰۰ تومان بونوس اسلات دریافت کنید.

روزانه ۵ درصد از مجموع مبالغ شرط‌های انفجار خود را بصورت بونوس اسلات دریافت کنید.

زمان: ۱۶ تا ۲۹ اسفندماه

👈 برای عضویت در این آفر روی دکمه عضویت بزنید 👉

✅ نحوه دریافت بونوس روزانه:

– حداقل تعداد شرط: ۲۰ بار

– حداقل مجموع مبالغ شرط: ۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان

– شرط های بیشتر از ١٣۵ هزار تومان، همان ١٣۵ هزار تومان حساب می شوند.

– حداکثر مبلغ بونوس: ۱.۳۵۰.۰۰۰ تومان

– مبلغ بونوس، هر روز ساعت ۹ صبح به صورت سیستمی (خودکار) محاسبه و به حساب کاربری اضافه می‌شود.

✅ نحوه استفاده از بونوس:

– این بونوس تنها در اسلات های ارائه دهنده Popok Gaming قابل استفاده است.

– میزان دور گردش در این بونوس ۳۰ دور و تا ١ روز پس از دریافت قابل استفاده است.

– قوانین و مقررات عمومی بتکارت روی این آفر اعمال می‌گردد.

شما با دانلود اپلیکیشن بتکارت می‌توانید انفجار را بازی کنید.

بونوس انفجار بتکارت

5/5 - (1 امتیاز)