از ۲۶ فروردین تا ۲ اردیبهشت ماه انفجار بازی کنید و ۳۰ درصد از مبالغ شرط‌های ناموفق روزانه خود را بونوس اسلات دریافت کنید.

👈 برای عضویت در این آفر روی دکمه عضویت بزنید 👉

✅ نحوه دریافت بونوس:

– مجموع مبالغ شرط ها منهای مجموع مبالغ شرط های برنده =  مجموع مبالغ شرط‌های ناموفق (حداقل ۱۰۰ هزار تومان)

– حداکثر مبلغ بونوس ۲.۵ میلیون تومان

– واریز بونوس تا ساعت ۱۱ صبح روز بعد

✅ نحوه استفاده از بونوس:

– قابل استفاده در اسلات های ارائه دهنده Popok Gaming

– دور گردش ۲۰ دور و قابل استفاده تا ١ روز پس از دریافت

– در محاسبه گردش بونوس، بسته به اینکه بازی با تومان یا دلار انجام می‌شود، شرط های بیشتر از ١۵۰ هزار تومان (یا ۵ دلار) همان ١۵۰ هزار تومان (یا ۵ دلار) حساب می شوند.

– حداکثر مبلغ قابل برداشت پس از اتمام شرط بندی، ۳ برابر مبلغ بونوس

– قوانین و مقررات عمومی بتکارت روی این آفر اعمال می‌گردد.

بونوس انفجار بتکارت

5/5 - (2 امتیاز)