کاربرانی که در طول هفته (دوشنبه ساعت ۱۴ تا دوشنبه هفته آینده ساعت ۱۴) موجودی خود را برداشت نکنند، ۲ درصد از مجموع مبالغ شرط های مجاز هفتگی خود را در قالب شرط‌ رایگان، ۲۴ ساعت پس از اتمام محاسبات به صورت سیستمی دریافت خواهند کرد.

👈 برای عضویت در این آفر روی دکمه عضویت در وب یا نسخه جدید موبایل بزنید 👉

👈 برای دریافت مجدد این آفر، اول هر ماه شمسی باید روی دکمه عضویت بزنید. 👉

✅ شرایط دریافت شرط رایگان:

– شرط‌های موفق و ناموفق محاسبه میشوند.

– شرط‌های فروخته شده و برگشت خورده محاسبه نمیشوند.

– شرط‌های تکی‌ (حداقل ضریب ۱.۳) و میکس (حداقل ضریب هر انتخاب ۱.۳) هر دو قبول هستند.

– حداقل/حداکثر مبلغ شرط رایگان: ۱۰۰ هزارتومان/۵ میلیون تومان

– مهلت استفاده پس از دریافت: ۵ روز

– هر کاربر تنها مجاز به دریافت ۱ شرط رایگان در هفته خواهد بود.

– قوانین و مقررات عمومی Betcart روی این آفر اعمال می‌گردد.

کاربران وفادار بتکارت

Rate this post