در بازی انفجار شرط بندی کنید و در صورت ناموفق بودن شرط، تا ۵٠٠ هزار تومان بونوس ویژه دریافت کنید.

✅ نحوه دریافت بونوس:

– کاربران جدید، برای هر یک از ۳ واریز اول بونوس ویژه‌ی انفجار با مجموع مبلغ ۲.۲۵۰.۰۰۰ تومان دریافت می‌کنید.

– ۱۰۰٪ مبلغ اولین واریز پس از ثبت نام: تا ۵۰۰ هزار تومان بونوس

– ۵۰٪ مبلغ دومین واریز پس از ثبت نام: تا ۷۵۰ هزار تومان بونوس

– ۱۰۰٪ مبلغ سومین واریز پس از ثبت نام: تا ۱ میلیون تومان بونوس

– حتما قبل از واریز، بونوس انفجار خود از قسمت بونوس‌ها (مطابق ویدئوی زیر) فعال کنید.

بونوس انفجار بتکارت

– حداقل مبلغ واریز: ۵۰ هزار تومان

– تعداد دور گردش جهت آزادسازی این بونوس: ۱۵ دور

– حداکثر مبلغ ‌آزادسازی بونوس: ۳۰۰٪ مبلغ بونوس

– مدت زمان استفاده از این آفر: ۷ روز پس از دریافت

– قوانین و مقررات عمومی بتکارت روی این آفر اعمال می‌گردد.

بونوس انفجار

Rate this post