کاربرانی که حساب خود را شارژ کنند و در دو روز قبل از آن برداشت نداشته باشند، ۲ درصد اولین شارژ هر روز خود را در قالب شرط رایگان، در لحظه و بلافاصله، هدیه خواهند گرفت.

✅ شرایط دریافت شرط رایگان:

– حداقل مبلغ شارژ حساب برای دریافت این آفر: ۱۵۰ هزارتومان

– حداقل/حداکثر مبلغ شرط رایگان: ۳ هزارتومان/۲۵۰ هزارتومان

– مهلت استفاده پس از دریافت: ۱ روز

– هر کاربر تنها مجاز به دریافت ۱ شرط رایگان در روز خواهد بود.

– قوانین و مقررات عمومی بتکارت روی این آفر اعمال می‌گردد.

آفر بتکارت

آدرس بدون فیلتر بتکارت

Rate this post